NIEUWSBRIEVEN EN JAARVERSLAGEN

 

NIEUWSBRIEF POST

Twee keer per jaar sturen wij een papieren nieuwsbrief. Wil je deze ontvangen? Stuur ons een mailtje met je adresgegevens. Wanneer je de nieuwsbrieven wilt uitdelen in je (kerk)gemeente, geef dan ook het gewenste aantal door. Stuur je mailtje naar info@bijbelstand.nl.
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief juni 2018

NIEUWSBRIEF DIGITAAL

Een aantal keer per jaar versturen wij een digitale nieuwbrief, waarin we wat vertellen over lopende beurzen en projecten. Ook blikken we terug op wat er gebeurd is en nodigen we mensen uit betrokken te zijn. Mis niets van dit prachtige werk en meld je aan voor de digitale nieuwsbrief! Stuur je mailtje naar info@bijbelstand.nl.
E-brief september 2018

E-brief 2018-3

E-brief april 2018

JAARVERSLAGEN

Met korte jaarverslagen proberen we een indruk te geven hoe de Here God ons leidt, helpt en zegent vanuit de Bijbelstand op beurzen en braderieën. Het is ons gebed dat jouw hart warm wordt door het zien van de foto’s en het lezen van de verslagen, zodat je God meer en meer kunt prijzen voor Zijn liefde!
Jaarverslag 2017

       Jaarverslag 2017

Bezochte beurzen
In 2017 hebben we de volgende beurzen bezocht:

 • Senioren Expo Veldhoven
 • Nationale Gezondheidsbeurs, Utrecht
 • Huishoudbeurs, Amsterdam
 • Vrouw! Leeuwarden
 • Landleven Zomer, Arnhem
 • 50Plusbeurs, Utrecht
 • Hiltho’17 Horst
 • 55 Plusvierdaagse, Zutphen
 • Margriet Winter Fair, Den Bosch
 • Winterfair, Rotterdam
 • Landleven Winter, Arnhem

Een druk jaar met 12 beurzen. We hebben gezien hoe God de stand, de thema’s, de lectuur en de uitstraling van medewerkers wil gebruiken om mensen te trekken. Veel mensen hebben het evangelie en Gods uitnodiging gehoord. Er was afwijzing, er waren openingen, er werd geluisterd, er zijn vragen gesteld en God heeft ons ook regelmatig bemoedigd met mensen die zeiden: Ja, ik wil mijn hart openen voor Jezus.

Trainingsdagen
In maart, september en oktober waren er weer trainingsdagen. Met elkaar mochten we aan de slag gaan met thema’s als spiritualiteit, atheïsme, maar ook de vraag: wat is nu precies mijn getuigenis, en hoe vertel ik dat aan een ander? We horen steeds terug hoe inspirerend en waardevol zo’n trainingsdag is.

Coachen en taken overdragen
Vanaf 1 januari 2016 hebben Richard en Emke de Jager fulltime meegewerkt in het beurswerk. Dit was het tweede en laatste jaar van coaching en overdragen van alle taken door Jaap Noorlander. We kijken terug op een goede overdracht en zijn blij en dankbaar voor de 20 jaar dat Jaap en Frouwke fulltime beschikbaar waren voor dit werk van de Heer. Het is fijn om te weten dat we Jaap nog vaak zullen zien als vrijwilliger in de Bijbelstand.

Bestuur
Hans Noorlander, de penningmeester, heeft aangegeven zijn taken per januari 2018 te willen overdragen aan een opvolger. We zijn dankbaar voor ruim 17 jaar goed penningmeesterschap door Hans.

Dankbaar
Heel dankbaar kijken we terug op 2017. Een jaar waarin er veel is gebeurd in levens van mensen, mogelijk gemaakt door de vele gulle gevers voor dit werk, door de vele vrijwilligers in de stand, door alle trouwe helpers bij trainingsdagen, bij op- en bij afbouw van de stand. Samen mochten we dit werk doen uit liefde voor onze Heer Jezus, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hij is heel ons leven, onze tijd, en al onze eer en aanbidding waard!

Jaarverslag 2016

      Bezochte beurzen
In 2016 hebben we de volgende beurzen bezocht:
          Senioren Expo Veldhoven
          Nationale Gezondheidsbeurs, Utrecht
          Huishoudbeurs, Amsterdam
          Vrouw! Leeuwarden
          Landleven Zomer, Arnhem
          50Plusbeurs, Utrecht
          Herfstfair, Venray
          Margriet Winter Festival, Utrecht
          Winterfair, Rotterdam

Bij elke beurs zijn we opnieuw onder de indruk gekomen van Gods liefde en persoonlijke zorg voor mensen. De Bijbelstand was een veilige plek waar mensen hun verhaal kwijt konden, waar ruimte was voor tranen en voor lastige vragen. Met een brede kring van bidders om dit werk heen, konden we merken hoe Gods Geest aanwezig was in de gesprek en bij de contacten. Vervuld met liefde mochten we het contact opzoeken en vertellen dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Alle soorten reacties waren er, van heel afwijzend tot mensen die hun hart openden voor de Heer Jezus. Gods liefde is er voor hen allemaal.

Nieuw thema
Het nieuwe thema ‘Jij bent geliefd’ hebben we vanaf september 2016 gebruikt. De warme uitnodigende stand met de uitnodiging van de Heer Jezus: ‘Kom naar Mij toe als je vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven’ was fijn om mee te werken.

Loods
In 2016 is de loods (werkplaats) verhuisd van Eindhoven naar Alphen aan den Rijn. We zijn dankbaar voor deze fijne locatie en heerlijk lichte ruimte.

Websites
De website voor de bezoekers van de beurzen (www.Godscadeauvoorjou.nu is vernieuwd. Ook de website over evangelisatie (www.deeljegeloof.nl) is overgegaan naar wordpress. Het is fijn dat beide sites nu met hetzelfde systeem werken, wat een hoop tijd scheelt bij het bijhouden.

Trainingsdagen
In maart, september en oktober mochten we een trainingsdag houden. We waren blij met de opkomst en het enthousiasme. De trainingsdagen zijn een mooie manier om met elkaar te oefenen en van elkaar te leren. 

Bestuur
In 2016 heeft het bestuur van SBE een nieuwe voorzitter gekregen: Kees Kroon.

Coachen en taken overdragen
Vanaf 1 januari 2016 hebben Richard en Emke de Jager fulltime meegewerkt in het beurswerk. Het was de start van 2 jaar coaching en overdragen van alle taken door Jaap Noorlander. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking en de zegen dat dit werk door mag gaan.

Dank!
Er is veel om voor te danken als we terugkijken op 2016. Onze dank gaat uit naar Vader God, die ons zegende met een biddende en gevende achterban. Kostbaar! En de boodschap ‘Jij bent geliefd’ die zo vaak geklonken heeft in de stand, geldt voor de bezoeker én voor ons. Onze dank is voor onze Heer Jezus die Zijn leven gaf voor jou en mij. Het is ons gebed dat Hij nawerkt in de harten van alle mensen met wie we gesproken hebben en/of die lectuur meenamen. Zodat nog veel mensen gered worden!

Jaarverslag 2015
Zo’n 2015 jaar geleden kwam Jezus op aarde om bij ons mensen te wonen en om de weg vrij te maken naar het hart van Vader God. De impact die Zijn leven had en nog heeft, is zichtbaar. Wij mochten in de Bijbelstand getuigen van Zijn aanwezigheid in ons leven en van Zijn liefde voor elk mens.

Bijbelstand

Onderstaande beurzen hebben we bezocht. We hebben onze God gevraagd om de zoekers bij ons te brengen. Met velen mochten we spreken over de relatie die God zo graag met mensen wil hebben. God heeft ons bemoedigd door de vele vrijwilligers die kwamen meewerken en door de prachtige contacten die er ontstonden tijdens de gesprekken. Ook dit jaar waren we getuige van mensen die Jezus Christus als Heer van hun leven aannamen. De volgende beurzen mochten we bezoeken:

 • Senioren Expo (Veldhoven)
 • Nationale Gezondheidsbeurs (Utrecht)
 • Huishoudbeurs (Amsterdam)
 • Beurs Vrouw (Leeuwarden)
 • Beleef Plus (Geleen)
 • 50Plus Beurs (Utrecht)
 • Boten- en camperbeurs (Gorinchem)
 • Herfstfair (Venray)
 • Kerstbeleving (’s-Hertogenbosch)
 • Margriet Winterfair (Utrecht)
 • Kerstmarkt Rundgraafpark (Veldhoven)
 • Kerstmarkt (Eindhoven-Acht)
 • Landleven Winter (Arnhem)

Training

Er waren trainingsdagen in Leeuwarden en Alphen aan den Rijn. Met elkaar mochten we onder de indruk raken van de bewogenheid van God met mensen. Vanuit die bewogenheid mogen we het gesprek aangaan, op een manier die aansluit bij de beleving van de ander.

Nieuw materiaal

We zijn gaan werken met de nieuwe thema’s ‘Jij bent waardevol’ en ‘Leven is voor mij’. Het boekje ‘Gods cadeau voor jou’ is volledig herzien, qua tekst en lay-out. Ook zijn er visitekaartjes ontworpen en gedrukt die verwijzen naar de bijbehorende website, die nu ook geschikt is voor gebruik op mobiele telefoon. Met kerst mochten we een nieuwe boekenlegger uitdelen en het kaartje ‘It is finished’. Bij het thema ‘Is er MEER dan…?’ is de folder vervangen door een prachtige kaart, die we begin 2016 hopen te gaan gebruiken.

We zijn gaan werken met de nieuwe thema’s ‘Jij bent waardevol’ en ‘Leven is voor mij’. Het boekje ‘Gods cadeau voor jou’ is volledig herzien, qua tekst en lay-out. Ook zijn er visitekaartjes ontworpen en gedrukt die verwijzen naar de bijbehorende website, die nu ook geschikt is voor gebruik op mobiele telefoon. Met kerst mochten we een nieuwe boekenlegger uitdelen en het kaartje ‘It is finished’. Bij het thema ‘Is er MEER dan…?’ is de folder vervangen door een prachtige kaart, die we begin 2016 hopen te gaan gebruiken.

We zijn gaan werken met de nieuwe thema’s ‘Jij bent waardevol’ en ‘Leven is voor mij’. Het boekje ‘Gods cadeau voor jou’ is volledig herzien, qua tekst en lay-out. Ook zijn er visitekaartjes ontworpen en gedrukt die verwijzen naar de bijbehorende website, die nu ook geschikt is voor gebruik op mobiele telefoon. Met kerst mochten we een nieuwe boekenlegger uitdelen en het kaartje ‘It is finished’. Bij het thema ‘Is er MEER dan…?’ is de folder vervangen door een prachtige kaart, die we begin 2016 hopen te gaan gebruiken.

Project ‘Deel je geloof’

De promotiefilms die in opdracht van SBE gemaakt zijn, hebben een plek gekregen op de splinternieuwe website www.deeljegeloof.nl. Er zijn bijpassende flyers gedrukt en er is een facebookpagina die mensen stimuleert hun geloof te delen en verwijst naar de website. Op de website vind je, naast de films, handvatten m.b.t. het delen van je geloof en de mogelijkheid om je vragen te stellen en/of materiaal te bestellen.

Op de hoogte

Ook in 2015 zijn we bemoedigd door het contact met de achterban, die we op de hoogte mochten houden door middel van post, e-brieven en ontmoetingen op de landelijke Ontmoetingsdag op 10 oktober, georganiseerd door St. Nehemia.

Dankbaar

Zo’n 2015 jaar geleden kwam Jezus op aarde… Wat een geweldige God dienen wij en wat was 2015 een jaar vol zegen en mooie contacten!

Jaarverslag 2014
In 2014 is er heel wat gebeurd. Je zou een opsomming kunnen geven van het aantal beurzen waar de Bijbelstand een plekje had.

Je zou een rekensom kunnen maken van het totale aantal bezoekers. Ook zou je de gemiddelde leeftijd van een medewerker kunnen uitrekenen – en voorzichtig blij zijn dat die wat omlaag lijkt te gaan :-). Maar misschien is de volgende vraag belangrijker: Hoe was God aanwezig in de Bijbelstand en hoe merkten we dat?

In 2014 waren er mensen met verdriet die een luisterend oor vonden in de Bijbelstand.
Er waren boze en verbitterde mensen. Teleurgesteld in de kerk, of beschadigd door mensen om hen heen.
Er waren eigenwijze mensen en mensen die vijandig stonden ten opzichte van God.
Onwetende of juist heel eenzame mensen.

Vader God stuurde hen in Zijn grote liefde, omdat íemand hen moest vertellen dat God zo anders is dan ze dachten. Omdat ze horen moesten over Jezus, Die op aarde kwam om Zijn leven voor hen te geven. Over de relatie die Vader God zo graag met hen wil hebben en over de keuze die Hij van hen vraagt.

In 2014 mochten we getuige zijn van mensen die hun hart en hun leven aan de Here Jezus gaven. Mensen die geraakt verder gingen en lectuur meenamen voor thuis. Mensen die voor het eerst in hun leven een Bijbel vasthielden en beloofden te gaan lezen. Talloze mensen die we een kaart met het goede nieuws in de handen mochten drukken. We zagen helaas ook mensen die hun hoofd omdraaiden en die geïrriteerd wegliepen.

In 2014 zijn er heel wat medewerkers in de Bijbelstand geweest. Sommigen met jaren ervaring, anderen met knikkende knieën en zweethanden. Elk van hen mocht op zijn of haar eigen manier iets laten zien van Wie de Here Jezus is. Getuigen van de geborgenheid die we vinden in de relatie met onze Vader – en onder de indruk komen van Zijn leiding in gesprekken. Hij heeft ons bemoedigd en getroost, Hij heeft ons gezegend en Hij heeft ons vaak verrast.

De Bijbelstand is een fantastische plaats om je geloof te (leren) delen. In het voorjaar mochten we zowel in Leeuwarden als in Alphen aan den Rijn een trainingsdag houden. Met elkaar mochten we leren hoe je in gesprek kunt gaan en waar je tegenaan kunt lopen. We konden oefenen en onze vragen stellen.

In 2014 zijn er ontzettend veel mensen geweest die op geen enkele beurs kwamen, maar die meewerkten door thuis te bidden. Dat was bemoedigend om te weten – en merkbaar in de stand. Vader God hoorde hen en gaf Zijn rijke zegen. Het gebed van deze mensen was van zeer grote waarde.

In 2014 is er groot feest geweest in de hemel over mensen die hun Verlosser vonden. Van de meeste mensen weten we niets, van sommigen een naam en een klein beetje meer informatie. God heeft het werk in de Bijbelstand willen gebruiken als schakeltje in Zijn plan met elk van hen. Hij kent al deze mensen en verliest ze nooit uit het oog.

Ja, in 2014 heeft God Zichzelf laten zien. In Zijn bewogenheid voor verloren mensen, in Zijn liefde die zichtbaar werd op het kruis van Golgotha en in Zijn trouw die Hij telkens weer aan ons liet zien. Laten we Hem danken en prijzen voor alle genade die Hij gaf voor dit werk en om Zijn alles overstijgende liefde voor mensen.

Toch graag een rijtje? De Bijbelstand stond dit jaar op:

 • Senioren Expo (Veldhoven)
 • Huishoudbeurs (Amsterdam)
 • Beurs Vrouw (Leeuwarden)
 • Bottermarkt (Elburg)
 • 50 Plus Beurs (Utrecht)
 • Boten- en camperbeurs (Gorinchem)
 • Hiltho (Horst)
 • Gezond en Vitaal (Maastricht)
 • Margriet Winterfair (Utrecht)
 • Kerstmarkt (Eindhoven-Acht)

Jaarverslag 2013
Sommigen denken dat de Heer treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld met ons heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.

Het is zo waardevol en opbouwend om samen te leren en te oefenen hoe je een gesprek kunt beginnen, het voortzet en hoe je de boodschap van het evangelie kunt vertellen. Je krijgt veel tegenwerpingen en het leven roept soms heftige emoties op die terugkomen in een gesprek.
Om ons hierop voor te bereiden, is er op zaterdag 2 maart in Eindhoven een trainingsdag gehouden voor medewerk(st)ers en belangstellenden.

En dan de praktijk.

Op beurzen is in 2013 aan heel veel mensen Gods cadeau uitgedeeld, toegelicht en uitgelegd. Wat zijn er veel mensen die zoeken, die vragen hebben, die zich afvragen: Waarom leef ik?
Het was een fijn en goed jaar.

Bezochte beurzen in 2013

 • Senioren Expo (Veldhoven)
 • Huishoudbeurs (Amsterdam)
 • Zuid Nederlandse Beurs (Eindhoven)
 • Bottermarkt (Elburg)
 • 50 Plus Beurs (Utrecht)
 • Boten- en Camperbeurs (Gorinchem)
 • Herstfair (Venray)
 • 50 Plus Expo (Kerkrade)
 • Margriet Winterfair (Utrecht)
 • Kerstcreaties (Den Bosch)
 • Kerstmarkt (Acht)

Wij zijn onze God dankbaar voor de hulp, bewaring en de vele zegeningen die we hebben ervaren dit jaar.

Jaarverslag 2012
In 2012 zijn de volgende beurzen bezocht:

 • Januari Senioren Expo Veldhoven
 • Februari Huishoudbeurs Amsterdam
 • Maart Huishoudbeurs Assen
 • Mei Markt Houten
 • Juni Braderie Bennebroek
 • September Bottermarkt Elburg
 • September 50 Plus Beurs Utrecht
 • Oktober VROUW Enschede
 • Oktober Familiebeurs Venray
 • November Lentebeurs Maastricht
 • November Margriet Winter Fair Utrecht
 • December Kaarsjesnacht Nieuwpoort
 • December Kerstmarkt Acht

Beurzen waar voornamelijk vrouwen komen, beurzen juist voor ouderen, beurzen en markten voor het hele gezin – God kent alle mensen en stuurde ook in 2012 velen van hen langs de Bijbelstand. Ontzettend veel kansen gaf Hij om van Hem te getuigen. Er waren stugge en moeilijke gesprekken. Er waren taaie en lastige vragen. Er was afwijzing. Er was nieuwsgierigheid en interesse. Veel lectuur ging mee in de overvolle tassen, soms achteloos erin gestopt, soms na een mooi of heftig gesprek. Vader God kent hun harten. God bemoedigde ons ook met mensen die een keuze maakten voor Hem: mensen die op de beurs hun Verlosser vonden. Prijs God!

Tijdens het werk op de beurs, noteren we vaak iets over de gesprekken die we voeren. Een naam en wat informatie over het gesprek, zodat we thuis voor hen kunnen bidden. Als je de logboeken naleest van alle beurzen die er waren in 2012, duizelt het je van de namen en de verhalen. Wat is God ontzettend persoonlijk, dat Hij al deze mensen kent en met elk van hen een relatie wil aangaan. En wat is Hij ontzettend liefdevol dat Hij ons daarbij wil gebruiken. Als medewerkers in de stand, en als bidders aan het thuisfront. Ook in 2012 mochten we blij worden van het spreken over Hem en zien wat Hij wil doen in levens van verloren mensen.

Op 17 maart was er een trainingsdag in Arnhem, waar Hans Savert van ‘Act!ing’ ons een waardevolle workshop gaf met tips, reflecties, praktijkvoorbeelden en met oefeningen. Met elkaar mochten we een hoop leren. De reacties op deze dag waren positief. Voor herhaling vatbaar!

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT
Prins Willem-Alexanderpark 215, 3905 CG  Veenendaal
E-mail: secretaris@bijbelstand.nl

ADRESGEGEVENS WERKPLAATS
Magazijnweg 3, 2404 CE Alphen a/d Rijn
Mobiel tel.: 06 139 73 824