NIEUWSBRIEVEN EN JAARVERSLAGEN

 

NIEUWSBRIEF POST

Twee keer per jaar sturen wij een papieren nieuwsbrief. Wil je deze ontvangen? Stuur ons een mailtje met je adresgegevens. Wanneer je de nieuwsbrieven wilt uitdelen in je (kerk)gemeente, geef dan ook het gewenste aantal door. Stuur je mailtje naar [email protected].
Nieuwsbrief november 2019
Nieuwsbrief juni 2019
Nieuwsbrief december 2018

NIEUWSBRIEF DIGITAAL

Een aantal keer per jaar versturen wij een digitale nieuwbrief, waarin we wat vertellen over lopende beurzen en projecten. Ook blikken we terug op wat er gebeurd is en nodigen we mensen uit betrokken te zijn. Mis niets van dit prachtige werk en meld je aan voor de digitale nieuwsbrief! Stuur je mailtje naar [email protected].
E-brief januari 2019

JAARVERSLAGEN

Met korte jaarverslagen proberen we een indruk te geven hoe de Here God ons leidt, helpt en zegent vanuit de Bijbelstand op beurzen en braderieën. Het is ons gebed dat jouw hart warm wordt door het zien van de foto’s en het lezen van de verslagen, zodat je God meer en meer kunt prijzen voor Zijn liefde!
Jaarverslag 2018

       Jaarverslag 2018

Bezochte beurzen
In 2018 hebben we de volgende beurzen bezocht:

 • Senioren Expo Veldhoven
 • Nationale Gezondheidsbeurs, Utrecht
 • Huishoudbeurs, Amsterdam
 • Vrouw! Leeuwarden
 • Libelle Zomerweek Almere
 • 50Plusbeurs, Utrecht
 • Margriet Winter Fair, Den Bosch
 • Winterfair, Rotterdam

Een compleet nieuwe beurs voor ons was de Libelle Zomerweek in mei. De Heer heeft ons gezegend met prachtig weer, waardoor we 7 dagen lang contact konden maken met de constante stroom bezoeksters die langstrok. Ook op de andere beurzen mochten we velen aanspreken en vertellen Wie de Heer Jezus voor ons is. Bemoedigd zijn we door de hoeveelheid nieuwe medewerkers dit jaar. Er was steeds voldoende standbemanning om de beurzen te draaien.

Trainingsdagen
In maart en november hebben we weer een trainingsdag georganiseerd. Met praktische tips en veel oefenen met rollenspellen mochten we met elkaar nadenken over de vraag: hoe bereik ik de ander met de liefde van Jezus?

Nieuw thema – Gods cadeau voor jou
Op de kerstbeurzen stonden we met een nieuwe banner + kaart en eind van het jaar is ook de bouw van een compleet nieuwe stand afgerond. Prominent in de stand is de stelling leesbaar: ‘Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt.’ Een mooie binnenkomer om het gesprek aan te gaan én om de link te leggen naar Hem die het mooiste gaf wat Hij had: Zijn eigen Zoon.

LEVEN – het verhaal van Lukas voor iedereen
De jarenlange wens van Jaap Noorlander om het evangelie van Lukas in de vorm van een magazine uit te geven, is dit jaar eindelijk in vervulling gegaan. Samen met een werkgroep van vrijwilligers en onder de bezielende leiding van Iris Meijer van Heartbeat Design is er hard gewerkt en eind 2018 rolden de 10.000 exemplaren van LEVEN dan eindelijk van de drukpers. Een prachtig en eigentijds magazine, dat we als cadeautje mee kunnen geven met het gebed dat de Heer harten zal aanraken en mensen Hem leren kennen.

Bestuur
Dit jaar zijn er nogal wat wisselingen geweest binnen het bestuur. André (penningmeester) en Hanneke Reumerman (algemeen bestuurslid) zijn begin van dit jaar in het bestuur gekomen na het vertrek van Hans Noorlander. Els Hoekstra is eind van het jaar secretaris geworden in plaats van Peter van ‘t Hof en Jaap Fijnvandraat heeft het voorzittersstokje van Kees Kroon overgenomen. We zijn dankbaar dat de Heer voorzien heeft in nieuwe, enthousiaste en capabele bestuursleden.

Dankbaar
2018 was een jaar waarin we hebben mogen zien dat God alles in handen heeft en dat het Zijn werk is dat we met elkaar mogen doen. We hebben het gezien in de contacten op de beurzen, de hoeveelheid gebed waardoor dit werk gedragen wordt en in de financiële voorziening voor alles wat er nodig was. We zijn van onze God en Hem willen we dienen, ook in 2019.

Jaarverslag 2017

       Jaarverslag 2017

Bezochte beurzen
In 2017 hebben we de volgende beurzen bezocht:

 • Senioren Expo Veldhoven
 • Nationale Gezondheidsbeurs, Utrecht
 • Huishoudbeurs, Amsterdam
 • Vrouw! Leeuwarden
 • Landleven Zomer, Arnhem
 • 50Plusbeurs, Utrecht
 • Hiltho’17 Horst
 • 55 Plusvierdaagse, Zutphen
 • Margriet Winter Fair, Den Bosch
 • Winterfair, Rotterdam
 • Landleven Winter, Arnhem

Een druk jaar met 12 beurzen. We hebben gezien hoe God de stand, de thema’s, de lectuur en de uitstraling van medewerkers wil gebruiken om mensen te trekken. Veel mensen hebben het evangelie en Gods uitnodiging gehoord. Er was afwijzing, er waren openingen, er werd geluisterd, er zijn vragen gesteld en God heeft ons ook regelmatig bemoedigd met mensen die zeiden: Ja, ik wil mijn hart openen voor Jezus.

Trainingsdagen
In maart, september en oktober waren er weer trainingsdagen. Met elkaar mochten we aan de slag gaan met thema’s als spiritualiteit, atheïsme, maar ook de vraag: wat is nu precies mijn getuigenis, en hoe vertel ik dat aan een ander? We horen steeds terug hoe inspirerend en waardevol zo’n trainingsdag is.

Coachen en taken overdragen
Vanaf 1 januari 2016 hebben Richard en Emke de Jager fulltime meegewerkt in het beurswerk. Dit was het tweede en laatste jaar van coaching en overdragen van alle taken door Jaap Noorlander. We kijken terug op een goede overdracht en zijn blij en dankbaar voor de 20 jaar dat Jaap en Frouwke fulltime beschikbaar waren voor dit werk van de Heer. Het is fijn om te weten dat we Jaap nog vaak zullen zien als vrijwilliger in de Bijbelstand.

Bestuur
Hans Noorlander, de penningmeester, heeft aangegeven zijn taken per januari 2018 te willen overdragen aan een opvolger. We zijn dankbaar voor ruim 17 jaar goed penningmeesterschap door Hans.

Dankbaar
Heel dankbaar kijken we terug op 2017. Een jaar waarin er veel is gebeurd in levens van mensen, mogelijk gemaakt door de vele gulle gevers voor dit werk, door de vele vrijwilligers in de stand, door alle trouwe helpers bij trainingsdagen, bij op- en bij afbouw van de stand. Samen mochten we dit werk doen uit liefde voor onze Heer Jezus, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hij is heel ons leven, onze tijd, en al onze eer en aanbidding waard!

Jaarverslag 2016

      Bezochte beurzen
In 2016 hebben we de volgende beurzen bezocht:
          Senioren Expo Veldhoven
          Nationale Gezondheidsbeurs, Utrecht
          Huishoudbeurs, Amsterdam
          Vrouw! Leeuwarden
          Landleven Zomer, Arnhem
          50Plusbeurs, Utrecht
          Herfstfair, Venray
          Margriet Winter Festival, Utrecht
          Winterfair, Rotterdam

Bij elke beurs zijn we opnieuw onder de indruk gekomen van Gods liefde en persoonlijke zorg voor mensen. De Bijbelstand was een veilige plek waar mensen hun verhaal kwijt konden, waar ruimte was voor tranen en voor lastige vragen. Met een brede kring van bidders om dit werk heen, konden we merken hoe Gods Geest aanwezig was in de gesprek en bij de contacten. Vervuld met liefde mochten we het contact opzoeken en vertellen dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Alle soorten reacties waren er, van heel afwijzend tot mensen die hun hart openden voor de Heer Jezus. Gods liefde is er voor hen allemaal.

Nieuw thema
Het nieuwe thema ‘Jij bent geliefd’ hebben we vanaf september 2016 gebruikt. De warme uitnodigende stand met de uitnodiging van de Heer Jezus: ‘Kom naar Mij toe als je vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven’ was fijn om mee te werken.

Loods
In 2016 is de loods (werkplaats) verhuisd van Eindhoven naar Alphen aan den Rijn. We zijn dankbaar voor deze fijne locatie en heerlijk lichte ruimte.

Websites
De website voor de bezoekers van de beurzen (www.Godscadeauvoorjou.nu is vernieuwd. Ook de website over evangelisatie (www.deeljegeloof.nl) is overgegaan naar wordpress. Het is fijn dat beide sites nu met hetzelfde systeem werken, wat een hoop tijd scheelt bij het bijhouden.

Trainingsdagen
In maart, september en oktober mochten we een trainingsdag houden. We waren blij met de opkomst en het enthousiasme. De trainingsdagen zijn een mooie manier om met elkaar te oefenen en van elkaar te leren. 

Bestuur
In 2016 heeft het bestuur van SBE een nieuwe voorzitter gekregen: Kees Kroon.

Coachen en taken overdragen
Vanaf 1 januari 2016 hebben Richard en Emke de Jager fulltime meegewerkt in het beurswerk. Het was de start van 2 jaar coaching en overdragen van alle taken door Jaap Noorlander. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking en de zegen dat dit werk door mag gaan.

Dank!
Er is veel om voor te danken als we terugkijken op 2016. Onze dank gaat uit naar Vader God, die ons zegende met een biddende en gevende achterban. Kostbaar! En de boodschap ‘Jij bent geliefd’ die zo vaak geklonken heeft in de stand, geldt voor de bezoeker én voor ons. Onze dank is voor onze Heer Jezus die Zijn leven gaf voor jou en mij. Het is ons gebed dat Hij nawerkt in de harten van alle mensen met wie we gesproken hebben en/of die lectuur meenamen. Zodat nog veel mensen gered worden!

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT
Prins Willem-Alexanderpark 215, 3905 CG  Veenendaal
E-mail: [email protected]

ADRESGEGEVENS WERKPLAATS
Magazijnweg 3, 2404 CE Alphen a/d Rijn
Mobiel tel.: 06 139 73 824