IS ER MEER DAN...?

IS ER MEER DAN…?

Met dit thema willen we inspelen op de vraag die bij veel mensen leeft. Het leven van alledag, dat wat je ziet – is dit nu alles? Of is er méér tussen hemel en aarde? En Wie of wat is dat ‘méér’ dan? En wat vraagt God van ons? Is er méér in dit leven – en wat is er ná dit leven? Waar breng je de eeuwigheid door? Met dit thema willen we enerzijds vertellen van de enorme liefde van God voor verloren mensen, en anderzijds van de belangrijke keuze die Hij van ons vraagt: ons vertrouwen op het reddingswerk van de Here Jezus.

DEZE KAART GEVEN WIJ MEE AAN DE BEZOEKER

In deze kaart vertellen we over de relatie die God zo graag met ons wil hebben en die Hij mogelijk gemaakt heeft door de Here Jezus.

INHOUD STAND

  • Je ziet een prachtige banner met herkenbare emoties uit het leven. In het midden een prachtige regenboog. De afbeelding van de poster staat op de kaart die we meegeven.
  • Er is een display met gratis exemplaren van ‘Gods cadeau voor jou’ en andere folders.
  • Er zijn diverse boeken/Bijbels.

HOE KAN IK HET GESPREK AANGAAN?

  • Je kunt het gesprek aangaan door een kaart te geven er een vraag bij te stellen. ‘Is er volgens jou méér tussen hemel en aarde?’ gevolgd door ‘Wie of wat stel je je daarbij voor?’ of ‘Waarom denk je van niet?’
  • Je kunt gebruikmaken van de korte enquête. Toegespitst op het onderwerp stellen we een paar korte vragen. ‘Geloof jij in een God?’ ‘Wat betekent Jezus Christus voor jou?’ ‘Als jij sterft, waar ga je dan heen?’ Afhankelijk van de antwoorden kun je verder in gesprek gaan. Je kunt de enquête bij dit onderwerp hier bekijken.
  • Je kunt wijzen op de banner. Welk van de onderwerpen spreekt de bezoeker het meest aan? En als dit belangrijk voor je is, is dat dan alles, of is er méér?
  • Je kunt ook datgene zeggen of vragen, wat jij op je hart hebt. Gods Geest woont in jou en wil je helpen om de juiste woorden te kiezen. Het thema is een mooi aanknopingspunt om iets te delen over Wie Hij is voor jou en hoe Hij in jouw leven aanwezig is. Het is altijd goed om je ervan bewust te zijn dat open vragen het gesprek op gang brengen – en dat gesloten vragen het gesprek stroef en eenzijdig maken.
  • Als je met iemand in gesprek raakt, kun je vragen: ‘Mag ik je iets vertellen over wat dat ‘meer’ voor mij betekent?’ Probeer eens na te denken over wat je dan zou zeggen. Waarom geloof jij eigenlijk in Hem? Hoe kun je duidelijk verwoorden Wie Hij voor jou is, zodat de ander begrijpt dat het geen troostpraatje voor jezelf is, maar dat het gaat om Diegene die de Schepper van hemel en aarde is en aan Wie jij jouw leven toevertrouwt?

MOGELIJKE REACTIES

Er is ontzettend veel onwetendheid en desinteresse onder de mensen van nu. We leven voor ons plezier en genieten van wat het leven ons brengt. Zelfs als het niet goed gaat, willen we niets van God weten – maar geven Hem boos de schuld van onze problemen. Als er iets wonderlijks gebeurt in ons leven, noemen we het toeval. Welke plaats heeft God – en wat weten we eigenlijk over Hem? Een vraag die je vast zult krijgen is: ‘Hoe weet jij dat er meer is? Dat kan toch niemand bewijzen?’ Er kan frustratie achter de reactie zitten, omdat het leven zo anders loopt dan iemand zou wensen. Ook hebben veel mensen angst voor het onbekende van de toekomst en willen er daarom liever niet over nadenken. Een grote groep mensen gelooft wel in ‘meer’, maar zal dit benoemen als ‘kracht of god in jezelf’ of spiritualiteit. Het is een uitdaging om erachter te komen waar iemand staat – en om van daaruit te vertellen over Gods plan.

WAT IS JOUW REACTIE OP DIT THEMA?

Er is zóveel meer… ! God wilde je niet alleen redden van de dood, zodat je later in de hemel mag komen. Hij wil ook tijdens dit leven je Méér, je Alles zijn! Wat is het geweldig om te weten dat wij niet ‘bij toeval’ hier op aarde zijn, maar dat we in relatie mogen leven met God, zoals Hij ons bedoeld heeft. Wat een blijde boodschap om van te getuigen naar de mensen om ons heen!

 

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT
Prins Willem-Alexanderpark 215, 3905 CG  Veenendaal
E-mail: [email protected]

ADRESGEGEVENS WERKPLAATS
Magazijnweg 3, 2404 CE Alphen a/d Rijn
Mobiel tel.: 06 139 73 824