IMMANUEL

IMMANUEL – GOD MET ONS

Dit thema gebruiken we rond kerst en gaat over de naam van Jezus: Immanuel. Het betekent: God met ons. Toen Jezus op aarde kwam als klein kindje, kwam God als mens bij de mensen wonen. Hoe is Hij ontvangen? Zijn wonderen wilden we graag zien. Maar we konden zijn goedheid niet verdragen en verwezen Hem naar een kruis. Hij stierf voor ons. Dankzij Zijn dood is het nu ‘God met ons’ voor altijd. Het is een prachtige boodschap van hoop in deze koude wereld vol eenzaamheid. God wil bij jou komen, in jouw hart.

DEZE KAART GEVEN WIJ MEE AAN DE BEZOEKER

Deze kaart hoort bij dit thema. Een paars doek (koninklijke waardigheid) met in witte (de reinheid van Gods Zoon) grote letters: Immanuel. De betekenis in rood geschreven: God met ons. Hij gaf Zijn leven, Zijn bloed, om jou en mij met God te verzoenen. Het is hartvormig: Zijn overweldigende liefde voor de mens, Zijn schepsel. Op de achterzijde wordt uitgelegd wie Hij is en waarom Hij op aarde kwam.
Achterzijde kaart bij dit thema. Hier wordt uitgelegd wie Hij is en waarom Hij op aarde kwam.

INHOUD STAND

  • In de stand vind je de banner op groot formaat aan de wand.
  • De stand is in kerstsferen aangekleed.
  • Er staat een grote tafel in de stand met allerhande artikelen erop.
  • Er zijn veel (kerst)boeken en verschillende Bijbels.
  • Er zijn verschillende kerstartikelen, cd’s, kinderboeken/cadeautjes.

HOE KAN IK HET GESPREK AANGAAN?

  • Je kunt de kaart geven aan iemand die langskomt en er een vraag bij stellen. ‘Weet jij wat Immanuel betekent?’ of ‘God met ons, wat zou dat betekenen?’
  • Je kunt gebruikmaken van de enquête die voor dit thema geschreven is. Je komt er op deze manier achter wat kerst voor iemand betekent en kun naar aanleiding van de antwoorden doorpraten en vragen stellen. De enquête bij dit thema kunt je hier bekijken.
  • Je kunt, wanneer iemand aangeeft niets met Jezus te hebben, vragen of je iets mag vertellen over jouw relatie met Hem. Hoe is ‘God met ons’ in jouw leven werkelijkheid en hoe leg je dat uit aan iemand die er weinig tot niets vanaf weet?
  • Veel mensen zullen bij de boeken en cadeautjes kijken. Kijk biddend wat er gebeurt, wat mensen pakken, hoe ze erop reageren. Probeer in te haken op wat je ziet door iets te zeggen of te vragen. Het is een gemakkelijke manier om aan de praat te raken en op enig moment de vraag te stellen: ‘Wie is God eigenlijk voor jou?’

MOGELIJKE REACTIES

Veel mensen vieren kerst, vaak een feest van sfeer en lekker eten. Rond de tijd van kerst is het een toegankelijk onderwerp en Jezus hoort bij kerst. Als je er dieper op ingaat, zul je ook merken dat veel mensen niet goed weten wat hun geloof eigenlijk inhoudt. Of dat ze er zelf een bepaalde vorm voor bedacht hebben, die volgens hen wel prima is. Anderen zijn beschadigd door alles wat ze meegemaakt hebben. ‘God met ons’ kan dan best lastig zijn. Waar was Hij in hun pijn en verdriet? Er zijn altijd mensen die niets met God te maken willen hebben. Misschien opent God hun hart als ze luisteren naar jouw getuigenis.

WAT IS JOUW REACTIE OP DIT THEMA?

God met ons. Hoe ervaar jij dat God bij jou is? Wat doet dat met jou? Hij kwam op aarde om je te redden voor de eeuwigheid. Maar nog mee: Hij wil in relatie met je leven. Hij kwam onder de mensen wonen omdat Hij contact met hen wilde hebben. Hij zoekt dat contact nog steeds. Geniet je van het contact met Hem? Probeer eens na te denken wat ‘God met ons’ concreet voor je betekent en hoe je dat zou kunnen uitleggen aan een ander. En als je dat zo stil voor je zelf probeert, word je dan niet ongelofelijk blij en gemotiveerd om hiervan te getuigen naar anderen toe?!

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT
Prins Willem-Alexanderpark 215, 3905 CG  Veenendaal
E-mail: [email protected]

ADRESGEGEVENS WERKPLAATS
Magazijnweg 3, 2404 CE Alphen a/d Rijn
Mobiel tel.: 06 139 73 824