Als je veel van iemand houdt...

Als je veel van iemand houdt…

‘Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt’, zingen Elly & Rikkert in een bekend kinderliedje. Een gewaagde stelling die perfect past bij het Kerstfeest: God heeft ons zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. De Heer Jezus stierf voor ons en bracht ons daardoor bij het hart van Vader God. Het is Gods verlangen dat alle mensen in Hem geloven, zodat er niemand verloren gaat. Gods liefde is een uitnodigende liefde – en Hij wil ons inzetten om andere mensen bekend te maken met Zijn liefde.

DEZE KAART GEVEN WIJ MEE AAN DE BEZOEKER

INHOUD STAND

  • In de stand vind je de banner op groot formaat aan de wand.
  • De stand is in kerstsferen aangekleed.
  • Er staat een grote tafel in de stand met allerhande artikelen erop.
  • Er zijn veel (kerst)boeken en verschillende Bijbels.
  • Er zijn verschillende kerstartikelen, cd’s, kinderboeken/cadeautjes.

HOE KAN IK HET GESPREK AANGAAN?

  • Je kunt de kaart geven aan iemand die langskomt en er een vraag bij stellen: ‘Hoe gaat u kerst vieren?’ Toon oprechte interesse in de ander. Je kunt vragen of Jezus een rol speelt in zijn of haar kerstfeest en dan doorvragen Wie Hij voor hem of haar is.
  • Je kunt de kaart geven en vragen: ‘Aan wie (Wie) denkt u bij deze stelling?’ Luister naar het antwoord en reageer inhoudelijk. Probeer te delen Wie zoveel van jou en de ander houdt en het mooiste cadeau gaf: Jezus. Wie is Jezus voor de ander?
  • Uiteraard kun je ook iets heel anders zeggen. Je zult zien dat veel mensen bij de boeken gaan kijken. Je kunt inhaken op wat je ziet gebeuren. ‘Mooie Bijbel hè? Wat lees jij nog in de Bijbel?’ Als je bidt voor de mensen die in en om de stand zijn, zul je Gods leiding ervaren en geeft Hij je vrijmoedigheid om te spreken.

MOGELIJKE REACTIES

Over kerst praten vinden mensen niet erg. Voor veel mensen is kerst puur iets dat met sfeer te maken heeft. Een kerststalletje hoort er bij, maar het kruis schept afstand. Het kan allerlei oorzaken hebben. Probeer verbinding te zoeken! Veel mensen geven cadeaus met kerst. De stelling nodigt uit om daarover iets persoonlijks te delen, zeker als mensen voelen en merken dat je oprecht belangstelling hebt voor hen. 

WAT IS JOUW REACTIE OP DIT THEMA?

Laat de stelling eens goed op je inwerken. Wat betekent het voor jou persoonlijk dat God het mooiste gaf dat Hij heeft? Hij deed het uit liefde voor jou. Hij is het waard dat je Zijn liefde beantwoordt door voor en met Hem te leven. Lees de achterkant van de kaart en probeer in een gebed aan Vader God onder woorden te brengen wat jouw persoonlijke reactie is op Zijn liefde voor jou. Het contrast op de kaart tussen licht en donker is groot. Raakt het je dat er zoveel mensen in duisternis leven? Vraag of je vervuld mag zijn met Gods bewogenheid voor verloren mensen.

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT
Prins Willem-Alexanderpark 215, 3905 CG  Veenendaal
E-mail: [email protected]

ADRESGEGEVENS WERKPLAATS
Magazijnweg 3, 2404 CE Alphen a/d Rijn
Mobiel tel.: 06 139 73 824