A CHILD IS BORN

A CHILD IS BORN AND HIS NAME SHALL BE CALLED…

Met kerst denken we aan de geboorte van de Here Jezus. Dit kerstthema gaat over Zijn namen. Met kerst denken we aan Zijn geboorte. Elke naam die genoemd wordt in Jesaja 9:5 vertelt iets over Wie Hij is. Hij is Wonderbaar, Raadgever, Hij is de machtige God, de Eeuwige Vader, Hij is de Vredevorst. En Hij kwam naar deze aarde om ons bij Gods hart terug te brengen. Hij betaalde voor onze verkeerde dingen, onze zonden. Hij werd klein om ons te redden. Hij kwam op aarde om aan ons te laten zien Wie Zijn Vader is. Het is prachtig om aan de hand van Zijn Naam te vertellen over Gods hart.

DEZE KAART GEVEN WE MEE AAN DE BEZOEKER

Deze kaart is geschreven voor dit thema. We zien de namen op de voorkant, deze plaat hangt ook als banner duidelijk zichtbaar in de stand. Binnenin de kaart staat de Nederlandse vertaling van de namen en een uitleg over waarom de Here Jezus op aarde kwam.
Deze kaart is geschreven voor dit thema. We zien de namen op de voorkant, deze plaat hangt ook als banner duidelijk zichtbaar in de stand. Binnenin de kaart staat de Nederlandse vertaling van de namen en een uitleg over waarom de Here Jezus op aarde kwam.

INHOUD STAND

  • In de stand vind je de banner op groot formaat aan de wand.
  • De stand is in kerstsferen aangekleed.
  • Er staat een grote tafel in de stand met allerhande artikelen erop.
  • Er zijn veel (kerst)boeken en verschillende Bijbels.
  • Er zijn verschillende kerstartikelen, cd’s, kinderboeken/cadeautjes.

HOE KAN IK HET GESPREK AANGAAN?

  • Je kunt de kaart geven aan iemand die langskomt en er een vraag bij stellen: ‘Welke naam, welk woord, spreekt je het meest aan? Waarom?’ en afhankelijk van het antwoord kun je doorvragen. ‘Wat weet je over Jezus?’
  • Je kunt gebruikmaken van de enquête die voor dit thema geschreven is. Naar aanleiding van de antwoorden kun je verder vragen of iets zeggen. ‘Je zegt dat Jezus niet belangrijk voor je is. Wat weet je over Hem?’ ‘Na de dood houdt alles op. Waarom denk je dat?’ Je kunt de enquête die we gebruiken hier bekijken.
  • Uiteraard kun je ook iets heel anders zeggen. Je zult zien dat veel mensen bij de boeken gaan kijken. Je kunt inhaken op wat je ziet gebeuren. ‘Mooie Bijbel hè? Wat lees jij nog in de Bijbel?’ Als je bidt voor de mensen die in en om de stand zijn, zul je Gods leiding ervaren en geeft Hij je vrijmoedigheid om te spreken.

MOGELIJKE REACTIES

Over kerst praten vinden mensen niet erg. Als Jezus ter sprake komt, is dat vaak ook geen probleem. De naam ‘Wonderbaar’ spreekt wel aan. Als het gaat over Jezus als enige Weg naar God, wordt het lastig. Veel mensen zeggen dat ze ‘geloven’, maar als je doorvraagt blijkt dat ze nooit een keuze hebben gemaakt om Hem als Redder aan te nemen. Voor veel mensen is kerst puur iets dat met sfeer te maken heeft. Een kerststalletje hoort er bij, maar het kruis schept afstand. Het kan allerlei oorzaken hebben.

WAT IS JOUW REACTIE OP DIT THEMA?

Lees de tekst op de kaart eens rustig door. Is het niet geweldig dat de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige God, Hij die zó oneindig groot is, naar deze aarde kwam als klein kindje? Hij legde al zijn heerlijkheid af, om jou te redden. Wat zegt dat veel over Gods liefde. Raakt het je? Er zijn zoveel mensen die een verkeerd beeld van God hebben, of niets over Hem weten. Hij wil jou en mij gebruiken om verloren mensen te vertellen over Zijn bijzondere reddingsplan. Welke van Zijn namen is voor jou bijzonder en waarom?

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT
Prins Willem-Alexanderpark 215, 3905 CG  Veenendaal
E-mail: [email protected]

ADRESGEGEVENS WERKPLAATS
Magazijnweg 3, 2404 CE Alphen a/d Rijn
Mobiel tel.: 06 139 73 824