Onze missie:
iedere beursbezoeker een ontmoeting
met Jezus

Geschiedenis

Waar het begon
In 1957 startte de jaarbeurs van het Oosten te Zutphen. Drie jaar later, in 1960 vonden enkele christenen van de Vergadering van gelovigen te Warnsveld dit een unieke kans om de duizenden bezoekers te benaderen met het evangelie. Zij vroegen de beursdirectie toestemming traktaten (folders) aan de bezoekers te mogen uitdelen.

De directeur, een christen, wilde dit niet toestaan omdat dit wellicht een precedent zou scheppen voor andere groeperingen. Toch bood hij hen wat vierkante meters beursvloeroppervlakte aan met de uitdaging: “Als je in staat bent een representatieve stand neer te zetten, mag je van daaruit”. Het werd een stand met daarin een model van de tabernakel van Mozes.

De standbemanning bestond uit de evangelisten L. Boer en J.Ph. Fijnvandraat. De ervaring was zo positief dat in hetzelfde jaar ook aan een tweetal beurzen in de provincie Friesland, St.-Annaparochie en Sneek, werd deel genomen.

In Bovenkarspel waren de eerste contacten met de beursdirectie van de Westfriese Flora niet hoopvol. Het verzoek om een plaats voor de Bijbelstand werd in eerste instantie afgewezen. De directie huldigde het standpunt charitatieve stands van de beurs te weren, met uitzondering van het Rode Kruis. De heer J.Ph Fijnvandraat gaf hierop als reactie: “Wat het Rode Kruis betekent voor het lichamelijk welzijn van mensen, wordt overtroffen door wat de Bijbel betekent voor de geestelijk welzijn van de mensen”.  Aangeboden werd om voor deze beurs een stand in te richten met vijfentwintig soorten levende, deels bloeiende planten uit de Bijbel. Voor deze internationale bloembollententoonstelling was dit een passende uitbreiding.

Vanaf 1966 is de Bijbelstand jaarlijks aanwezig op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Vanaf 2001 is de naam van deze tentoonstelling gewijzigd in Holland Flower Festival.

Groei
In de loop van de jaren groeide het aantal beurzen waaraan werd deelgenomen. Simon Streuper werd het vaste aanspreekpunt en medewerker en zorgde met christenen uit de directe omgeving van een beurs voor een aantrekkelijke bijbelstand. De eerste stand werd ingericht met een maquette van de tabernakel. Creatieve broeders en zusters bouwden diorama’s van bijbelse onderwerpen zoals Jona, de ark van Noach, de uittocht uit Egypte en de slang in de woestijn. Ook werden actuele onderwerpen uitgebeeld zoals ‘Van kleitablet tot gedrukte bijbel’ en ‘Schepping of evolutie’ waarmee bezoekers die de bijbelse verhalen niet (meer) kenden, werden uitgedaagd tot gesprekken.

Eindhoven
Ook in Eindhoven staat al tientallen jaren een Bijbelstand op de Zuid Nederlandse Beurs. Omdat de kennis van de bijbelse verhalen afnam, werd het lastiger aan de hand van een bijbelse uitbeelding het evangelie uit te leggen. Daarom begon een groep enthousiaste christenen in 1994 met het ontwerpen van nieuwe thema’s in een moderne omgeving. Geen bijbelse onderwerpen meer, maar thema’s die de beursbezoekers tot nadenken zou kunnen brengen. In de plaats van de standaard standwand kwam nu een op kleur gemaakte wand met meer uitstraling. Het eerste thema had als titel; De Bijbel, méér dan een Boek! Al snel volgde het thema ‘Wanneer kies jij? Nu kan het nog!’

Een nieuw concept
In 1997 werd Jaap Noorlander fulltime evangelist. Hij hielp al jaren bij beursevangelisatie en raakte steeds meer betrokken bij deze activiteit naast Simon Streuper. Meer thema’s werden ontwikkeld in een compleet concept. De houten schotten waarmee al een aantal jaren was gewerkt, gevoelig voor beschadiging en niet bepaald flexibel, werden vervangen door een multi-functioneel wandsysteem. Ervaringen werden samengevoegd tot een concept dat nu als geheel wordt aangeboden in een compleet ingerichte stand, inclusief themafolder en overig uitdeelmateriaal. Daarnaast zijn er (kinder)bijbels en boeken over het christelijk geloof die bezoekers kunnen kopen.

Vervolg
Vanaf 2011 werkten Richard en Emke de Jager steeds meer mee in de Bijbelstand (Emke) en achter de schermen bij het opbouwen/demonteren (Richard). In 2015 werd het voor hen duidelijk dat God hen riep om het werk in de Bijbelstand voort te zetten. Van januari 2016 startte er een traject van coachen en overdragen door Jaap Noorlander aan Richard en Emke de Jager. De loods is verhuisd naar een nieuwe locatie in Alphen aan den Rijn.
Bijzonder om in september 2016 een foto te kunnen maken met drie generaties werkers op een rij. Vanaf 1 januari 2018 dragen Richard en Emke de verantwoordelijkheid voor het werk in de Bijbelstand. Gods werk gaat door!

foto bij 3 generaties scaled - Bijbelstand.nl
2017 web 14 - Bijbelstand.nl

“De eerste beurs was in 1960!”