Onze missie:
iedere beursbezoeker een ontmoeting
met Jezus

ANBI

Naam Stichting
Stichting tot Bevordering van Evangelisatie

Fiscaal nummer
NL8019.85.936.B01

Contact
Adresgegevens Secretariaat:
Waterleliekade 34, 2492 TK Den Haag
e-mail: ln.dn1695542465atsle1695542465bjib@1695542465sirat1695542465erces1695542465

Bestuur
Zie pagina Bestuursleden

Hoofdlijnen beleidsplan
Een stichting die evangelisatie-activiteiten financieel mogelijk maakt. De hoofdactiviteit is evangelisatie op consumentenbeurzen door middel van een Bijbelstand. Nevenactiviteiten zijn het financieel ondersteunen van overige evangelisatie-activiteiten en trainingen geven aan medewerkers. Voor details verwijzen wij naar de Visienota; zie op deze website onder ‘Missie en visie’.

Doelstelling
De Stichting, die geen winst nastreeft, heeft ten doel het bevorderen van evangelisatie, zowel in Nederland als daarbuiten. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. het ontvangen, beheren en verdelen van gelden die door derden als erfstellingen, legaten en vrijwillige giften uit ideële overwegingen voor de belangen van evangelisatie ter beschikking worden gesteld, met dien verstande dat deze gelden alleen voor ideële belangen kunnen worden bestemd;

b. het verspreiden van evangelisatielectuur;

c. het verrichten van alle rechtshandelingen en ontplooien van verdere activiteiten welke de evangelisatie ten goede kunnen komen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie pagina Jaarverslagen

Financiële verantwoording
Zie kader hiernaast en het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

 

logo anbi blauw web - Bijbelstand.nl
Jaarcijfers 2021 2022 - Bijbelstand.nl